MENU


      Hlášení závad

Povinné internetové stránky pro bytová družstva

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vstoupil v platnost 1.1.2014.
Zajímavou povinností vyplývající z § 636 tohoto zákona je zřízení a provozování internetových stránek za účelem svolání členské schůze, kdy svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
Vytvořené internetové stránky je pak možné využít i pro § 562 , který ukládá zřídit informační desku, která je přístupná všem členům družstva.
Naše společnost službu zřízení a provozování internetových stránek svým klientům dlouhodobě nabízí.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
TEL.: 775 490 101, INFO@PRAZSKYSPRAVCE.CZ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ | PARTNEŘI