MENU


      Hlášení závad

Užitečné odkazy

Pražská energetika, a.s.
https://www.pre.cz/cs/domacnosti/

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
https://veolia.cz/cs

Pražská plynárenská, a.s.
http://www.ppas.cz/

Pražská teplárenská a.s.
https://www.ptas.cz/cs/

Policie ČR
http://www.policie.cz/

Městká policie Praha
http://www.mppraha.cz/

Hasičský záchranný sbor Praha
http://www.hzscr.cz/

Ministersvo financí
http://www.mfcr.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
https://www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo pro místní rozvoj
http://mmr.cz/cs/Uvodni-strana

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Nahlížení do katastru nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
TEL.: 775 490 101, INFO@PRAZSKYSPRAVCE.CZ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ | PARTNEŘI