MENU


      Hlášení závad

Zákony a vyhlášky

D

Domovní řád

E

Energetický zákon 2013

K

Kdo zaplatí opravu v nájemním bytě 2016

N

Nařízení vlády 308/2015 Sb. znění 1. 1. 2016

Nařízení vlády - stanovení výše úroků

Nový občanský zákoník 2014

O

Občanský zákoník platný do 21.12.2013

Obchodní zákoník

P

Pravidla pro vytápění a dodávku TUV

Pravidla pro vytápění a dodávku TUV 2007

Pravidelné kontroly prohlídky a revize v BD

Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

R

Revize kouřovodu 2016

Rosný bod a kondenzace vodní páry

S

Směrná čísla roční spotřeby vody

Stavební zákon 2013

V

Vyhláška o energetické náročnosti budov

Vyhláška o čištění komínu

Vyhláška o rozúčtování topných nákladů

Vyhláška rozúčtování tepla a TV č. 269/2015

Z

Zákon o archivaci Sb. 086/2010

Zákon o dani dědické, darovací a o dani z převodu nemovitosti 2013

Zákon o dani z nemovitosti

Zákon o dani z příjmu 2013

Zákon o DPH 2013

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 

Zákon o vlastnictví bytu

Zákon o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření

Zákon o podmínkách požání bezpečnosti při provozu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv

Změny v pravidlech rozúčtování tepla a TV od roku 2016

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
TEL.: 775 490 101, INFO@PRAZSKYSPRAVCE.CZ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ | PARTNEŘI