MENU


      Hlášení závad

Dokumenty

N

NOZ rozbor

S

Smlouva o dílo na opravu vzor

Smlouva o dílo na stavbu vzor

Smlouva o nájmu bytových prostor vzor

Smlouva o nájmu nebytových prostor vzor

Smlouva o převodu bytové jednotky do OV

V

Vzorové stanovy SVJ

Z

Změna vzorových stanov

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
TEL.: 775 490 101, INFO@PRAZSKYSPRAVCE.CZ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ | PARTNEŘI